Gnojnice, lagune i septičke jame

BIO-ALGEEN G-40

Proizvod za tretiranje svih vrsta gnoja, gnojnica, septičkih jama kao i za  kompostiranje. Upotrebom Bio-algeen G-40 na farmama svinja, krava, kokoši i td. reducira amonijak (NH3), što omogućava znatno zdraviju klimu na farmama, pozitivno utječe na zdravlje samih životinja, a smanjuju se i troškovi prozračivanja. Hranjivi sastojci gnojnice, prije svega fosfor i kalij ostaju očuvani, a nitrat koji se kasnije stvara u tlu održava se u takvu stanju da ga biljke mogu iskoristiti.

Bio-algeen G-40 homogenizira gnojnicu i poboljšava kolanje. Krute se naslage u sabirnim lagunama, tankovima, i cijevima reduciraju, a kontinuiranim tretiranjem u potpunosti uklanjaju. Za okoliš slijedeća najvažnija prednost tretiranja gnojnice ili septičke jame je ta što nakon tretmana tekuća gnojnica gotovo da nema više smrada.

Laguna prije

Laguna poslije