Bio-algeen granulat

Primijenjuje se za: biljke, zelene površine, tlo

Pakiranja i cijene: 

25kg –  NA UPIT

Višestruko povećava kapacitet zadržavanja vode (i do 300%) tako da biljkama stalno stoji na raspolaganju potrebna količina vlage, što je osobito značajno u sušnim ljetnim periodima. Istodobno je i univerzalna hranidbena podloga, služi za optimalno reguliranje mikroflore u tlu. Koristi se u mnogim projektima presađivanja, rekultivacije istrošene zemlje, u vrtovima, parkovima, u konstrukciji, renoviranju i održavanju sportskih igrališta, golf terena i zelenih površina, u ozelenjavanju nekvalitetnih površina, pijesak…

Opis proizvoda

Korisni linkovi:

Bio-algeen granulat analiza

Bio-algeen granulat višestruko povećava kapacitet zadržavanja vode (i do 300%). Tako biljkama stalno stoji na raspolaganju potrebna količina vlage. Istodobno bio-algeen granulat kao univerzalna hranidbena podloga služi i za optimalno reguliranje mikroflore u tlu.

Preparat se lako primjenjuje: može se aplicirati ručno i pomoću strojeva.

Upute za primjenu

Travnjaci
50 – 100 g/m2 već prema kvaliteti tla, lagano ufrezati.
Umorna tla i zaštita od erozije
50 – 100 g/m2 lagano ufrezati.
Za renovaciju travnjaka, produbljivanje korijenske zone
50 – 100 g/m2 nakon aerifikacije, mješavinu granulata s pijeskom (omjer 1:1) staviti u iskopane rupe. Mineralno gnojivo nakon 14 dana.
Za brzo prokorijenjavanje busena
50 – 80 g/m2 lagano zagrnuti na fino planiranoj podlozi, postaviti busenje, dobro zaliti. Mineralno gnojivo nakon 8 dana.
Fiksiranje gornjeg sloja na strminama (humusiranje)
50 g/m2 ravnomjerno rasprostrijeti na donji sloj, zatim postaviti gornji sloj.
Za supstrate pri sadnji biljaka
1,5 – 3 kg/m3, kod tresetnih supstrata i do 10 kg/m3.
Sadnice
30 – 60 g po iskopanoj rupi, već prema veličini rupe.